Hus med egen brunn

Vill man köpa ett hus som ligger ganska avsides finns chansen att det är ett hus som har en egen brunn. Är man inte insatt i vad detta betyder kommer här några tips på saker man borde kolla upp innan man tar och genomför köpet.

En sak man alltid ska fråga om är vattnet och vattenkvaliteten. Detta börjar med att få provsmaka vattnet och känna om det har några ovanliga bismaker. Se även till att fråga om vattnet någonsin har sinat och, i så fall, under vilka omständigheter detta hände. 

Man bör även fråga hur nyligt vattnet analyserades, och om det inte är nyligt kan man alltid be att få detta gjort. Det kan vara värt att höra sig för hos kommunen då de kan hjälpa till med detta. Visar det sig att vattnet är undermåligt kan det behöva tas åtgärder som till exempel grundvattensrening, något som för övrigt måste utföras av experter.

Olika problem med vattnet kan avslöja sig på några olika sätt. Till exempel kan man se bruna beläggningar i både handfat och toalettstolen om vattnet har en förhöjd järnhalt. Medan höga manganhalter kan orsaka svarta beläggningar på samma områden.

Aggressvit vatten, det vill säga vatten med lågt pH-värde orsakar gröna beläggningar men är även skadligt för ledningarna då de kan fräta på dem och göra vattnet ännu mer ohälsosamt att dricka. Slutligen kan en förhöjd kalkhalt synas genom vita beläggningar i bland annat köksvasken.

Se även till att få klartecken att avloppet faktiskt är godkänt och om kommunen har några åsikter om det. Det kan nämligen hända att trots ett godkänt avlopp har kommunen givit önskemål om att avloppen ska anslutas till det kommunala nätet. Detta kan till och med komma som ett krav i form av en tvångsanslutning. Då är det bra att veta vilka kostnader man talar om. Något som orsakat tvister för en del husägare.